Học Viện Westpoint


Mục tiêu của Chương trình giảng dạy học tập của Học Viện Westpoint là thiết lập một nền tảng trí tuệ để phục vụ như một sĩ quan phong cấp trình độ học vấn cao, phát triển ở học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho phục vụ và tiếp tục phát triển như một sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ. 


hoc-vien-westpointKết hợp giữa quân đội và chương trình rèn luyện thể chất. Các chương trình học thuật phát triển trong học viên một khái niệm tự chuyên nghiệp như một sĩ quan, nuôi dưỡng năng lực, tính cách của mỗi sinh viên sĩ quan và tự tin để hành động dứt khoát về vấn đề liên quan đến quốc gia. Nội dung và quy trình giáo dục và phát triển của học viên  trong Chương trình giảng dạy cho phép học viên hiểu được các vai trò khác nhau của một sĩ quan cấp cao như một người lính, là tôi tớ của dân tộc, và khí chất của một nhà lãnh đạo và để kết hợp các vai trò này thành bản sắc riêng chuyên nghiệp của họ.


hoc-vien-quan-su-my

Nhận thức được rằng chúng tôi không thể giáo dục và đào tạo học viên cho mọi tình huống họ sẽ gặp phải như các sĩ quan cơ sở, chúng tôi phải giáo dục họ một cách mở rộng cho một sự nghiệp phục vụ quân đội. Do đó, các chương trình học tập giúp học viên có đủ khả năng với một nền giáo dục tự do mở rộng được thiết kế để phát triển linh hoạt, sáng tạo, tư duy phản biện có thể thích ứng với chuyên môn và thách thức đạo đức mà họ sẽ đối đầu trong suốt sự nghiệp của họ. 
Hướng tới mục tiêu này, chương trình học được xây dựng để đảm bảo tính học tập chia sẻ trách nhiệm sẽ cung cấp một nền tảng cho việc tiếp tục phát triển trí tuệ.
Theo đó, mục tiêu bao trùm của chương trình tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ là để cho phép sinh viên tốt nghiệp, như các nhà lãnh đạo để dự đoán, phản ứng một cách hiệu quả trước sự bất ổn của nền kinh tế thế giới, chính trị xã hội và sự thay đổi công nghệ. Từ mục tiêu này, Học Viện Westpoint phát triển một tập hợp 10 mục tiêu để giải quyết các nhu cầu cụ thể của quân đội và phản ánh trí tuệ mà Học Viện Westpoint Mỹ tìm cách phát triển cho các học viên tốt nghiệp của mình. Học viên tốt nghiệp có thể kiểm tra, đánh giá các vấn đề về xã hội, chính trị, kinh tế, môi trường công nghệ để xác định những ý tưởng, xu hướng mới và có thể dự báo kết quả. Khi học viên tốt nghiệp họ chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu của tương lai, họ sẽ được biết về độ rộng, chiều sâu, những giới hạn trong sự hiểu biết của mình, tự tin trong khả năng của họ để thực hiện nghiên cứu tự định hướng, đáp ứng những thách thức của hành động và phát triển ý tưởng mới.

Họ sẽ có thể truyền đạt hiệu quả ý tưởng mới và hiểu biết sâu sắc, khái quát hoặc suy luận mới về nguyên tắc của thế giới, và áp dụng các suy luận một cách phù hợp. Học viên sau khi tốt nghiệp Học Viện Westpoint cũng sẽ công nhận, đánh giá các quan điểm khác nhau về các tình huống phức tạp, sử dụng nhiều cách tiếp cận để hiểu những nguyên nhân của thách thức họ mà phải đối mặt và những hậu quả khi họ hành động. Hơn nữa, học viên tốt nghiệp sẽ thích nghi, tự quyết định trong việc lựa chọn và thực hiện phản ứng hiệu quả với những thách thức mà họ gặp phải trong các bối cảnh khác nhau. Trong suốt sự nghiệp của mình họ sẽ biết làm thế nào để xây dựng mục tiêu, tạo ra các giải pháp, truyền đạt hiệu quả, dẫn dắt binh sĩ và các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ của mình cả ở trong nước và ở nước ngoài.


Nguồn: Học viện Wespoint

Comments

Popular Posts