Chương trình Bóng bầu dục NCAA vào năm 2013 bắt đầu trên Facebook

Hàng triệu người hâm mộ bóng đá đại học đang có mặt trên Facebook, chuẩn bị cho sự khởi đầu của mùa bóng đá năm 2013 của NCAA College. Chúng tôi đã xem bảng xếp hạng AP Preseason Top 25 ở bảng xếp hạng đầu tiên và lập ra fandom cho tất cả 25 đội trên khắp nước Mỹ. Người hâm mộ là những người "thích" trang Facebook chính thức của nhóm.

Thông tin về người hâm mộ và vị trí cả hai đều như của ngày 25 tháng 8, khoan xuống đến cấp quận-by-quận. Lưu ý: một số ít quận, thường ở các khu vực thưa thớt, không có người hâm mộ Facebook cho bất kỳ trong 25 đội hàng đầu; những hạt này được tô bóng màu xám nhạt.

Chúng tôi đã thực hiện một vài quan sát chính mình, nhưng sẽ để nó cho khán giả lớn hơn để thu thập những hiểu biết của họ từ dữ liệu:

Ba đội, UCLA, Tây Bắc và Tiểu Bang Oregon, không có quận nào trong đó họ là đội được ưa chuộng nhất. UCLA được các thành viên của USC, Wisconsin phát hiện ở mọi quận có liên quan, những người hâm mộ thống trị hơn những người gốc rễ ở Northwestern, và Oregon đứng đầu bang Oregon
Texas, Florida và Ohio State có nhiều hơn một quốc gia sau các đội khác trong danh sách
Quận-by-quận: Người hâm mộ Texas là tops tại 543 quận trên toàn quốc, tiếp theo là Florida với 423 quận, Ohio State với 376, Nebraska với 324, và Oregon với 233 quận
Hầu hết các tiểu bang: người hâm mộ Florida thống trị trên một cấp tiểu bang với các quận ở 27 tiểu bang khác nhau. Ohio State và Texas đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách, với những người hâm mộ ở 24 và 23 bang, tương ứng
Illinois có sự đa dạng nhất, với 10 đội khác nhau đại diện cho 102 hạt; Missouri là thứ hai với chín đội
Ở 10 tiểu bang, mọi hạt đều ủng hộ cùng một nhóm. Người hâm mộ trong năm người trong số họ là người gốc cho một đội bóng địa phương, trong khi năm người khác hỗ trợ các đội không thuộc địa phương.
Alabama (Alabama)
Louisiana (LSU)
Ohio (bang Ohio)
Oregon (Oregon)
Wisconsin (Wisconsin)
Delaware (Florida)
Hawaii (Oregon)
New Mexico (Texas)
Đảo Rhode (Florida)
Washington (Oregon)
Năm đội có những người hâm mộ thống trị chỉ có một hoặc hai quận trên toàn quốc: Clemson và Stanford đứng đầu hai hạt tại các bang của South Carolina và California, tương ứng; Stanford chi phối hai quận ở California; TCU chỉ nhận được hạt nhân tại Texas; Texas A & M giành được một hạt trong tiểu bang của mình và một ở Arkansas; Bang Oklahoma thắng chỉ có một hạt
Những túi thú vị: Những người hâm mộ Notre Dame ở miền đông Pennsylvania; Người hâm mộ bang Ohio ở Arizona; duy trì Florida ở hạt Jasper, GA; túi của người hâm mộ Texas ở giữa Maine; Người hâm mộ Florida ở vùng Đông Bắc

Comments